ringtrace zellik-relegem

Zellik-Relegem komt met alternatief ringtracé

Gepost op 16/02/2016
Door: Rudy De Saedeleir

Oppositiefractie Zellik-Relegem stelt op de Assese gemeenteraad van volgende maandag een alternatief ringtracé voor.

De fractie verliet in oktober vorig jaar de werkgroep over de ringweg binnen de gemeenteraad omdat de meerderheid eenzijdig vasthoudt aan het zogenaamde voorkeurtracé en geen ruimte meer laat voor de bespreking van alternatieve tracés.

Het voorstel van de fractie lijkt wel integraal geïnspireerd op de alternatieven die circuleren binnen ARMA (Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse), de opvolger van het vroegere actiecomité Geen Ring door Asse.

In haar alternatief opteert Zellik-Relegem voor een veel grotere ‘fase 2’, van het rondpunt Huinegem tot de Dendermondsesteenweg, net voorbij Krokegem, met een doorsteek (fase 2bis) naar de Gentsesteenweg (N9), om het kruispunt Wijndruif niet te belasten en het gehucht Krokegem verkeersluw te maken als woonzone.

“Ons alternatief is veel sneller en goedkoper te realiseren dan de driekwartsring met minder onteigeningen en milderende maatregelen en de afwezigheid van ingewikkelde constructies zoals de kruising met de spoorlijn in de Krameibeekvallei. Experten noemen het onmogelijk deze kruising te ondertunnelen”, zegt fractieleider Erik Beunckens.

“Het tracé lost 80 procent van de problemen met het doorgaand verkeer op. Een fase 3 is niet nodig, want het verkeer van Ternat is pas de vijfde hoofdstroom en heeft voldoende alternatieven om zijn bestemming te bereiken.”

Rudy De Saedeleir
Ook het nieuws vraagt om steeds met liefde en zorg te worden omringd. Bondig waar het kan, langer als het moet, maar altijd duidelijk en helder.
  1. Erik Vanden Abeele

    Proficiat voor dit mooi, realistisch en doordacht initiatief.
    Eindelijk zou het gezond verstand zegevieren van het gekonkel van het gemeentebestuur en haar vazallen.