ASSE Nieuwbouw Asphaltcosite

Nieuwbouw op Asphaltcosite

Gepost op 24/05/2019
Door: Jean-Paul Van der Elst

Minister Koen Geens zette zijn handtekening onder de opdracht voor de studie van een nieuwbouw van de Regie der Gebouwen op de Aspahltcosite. Het gebouw zal dienen voor de FOD Financiën en de gerechtelijke diensten in Asse. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen deze gunningsbeslissing zal de studie begin juni 2019 starten. De oplevering van het gebouw is voorzien in het voorjaar van 2023.

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens: “Dankzij dit nieuw passief gebouw zullen de diensten van Justitie en Financiën gehuisvest worden in een functioneel en centraal gelegen gebouw dat bovendien duurzaam is en het nog beter zal doen dan de actuele eisen rond energieprestaties.”

De nieuwbouw zal verschillende diensten van de FOD Financiën en Justitie, die momenteel verspreid zijn over verschillende gemeentes in Vlaams-Brabant, samenbrengen. Het gaat meer bepaald om het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, het Vredegerecht van het kanton Asse en de diensten van de FOD Financiën in Zuid-West Brussel (Asse, Ternat, Dilbeek en Londerzeel).

Er werd gekozen voor de Asphaltcosite omwille van zijn uitstekende ligging. De site ligt vlakbij het station van Asse. De site is bovendien vlakbij de gewestweg N9 gelegen, die Asse verbindt met de ring rond Brussel.

Voor de inplanting van de nieuwbouw zal de gemeente Asse een perceel van 5.643m² in erfpacht geven aan de Regie der Gebouwen.

Het perceel is onderdeel van de Asphaltcosite en grenst in het noorden aan het jeugdcentrum, in het westen aan de gewestweg N9k en in het zuiden aan percelen met woningen. Het oosten van het perceel is momenteel braakliggend terrein.

Bij de realisatie van de nieuwbouw zal aandacht besteed worden aan de specifieke noden van  Justitie en de FOD Financiën. Het gebouw zal een flexibele en moderne kantooromgeving bieden en aandacht hebben voor de toegankelijkheid voor de burger. Het zal bovendien een duurzaam, energetisch verantwoord en toekomstgericht gebouw zijn.

Het studiecontract voor het ontwerp, de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier start in principe begin juni 2019.  Als alles volgens plan verloopt, kan midden 2020 het dossier voor de omgevingsvergunning ingediend worden. Begin 2021 kan dan overgegaan worden tot de publicatie van het aanbestedingsdossier voor de werken. De start van de werken is voorzien in het midden van 2021, het gebouw zal volgens die planning dan in het voorjaar van 2023 opgeleverd worden.

De Regie der Gebouwen trekt ongeveer 20,5 miljoen euro uit voor de realisatie van dit project.

Jean-Paul Van der Elst