Dieper inzicht in eetstoornissen

Datum10/12/2017 - 10/12/2017
LocatieStedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344 te 9400 Denderwindeke
Websitehttp://www.dfwinnik.be

Eetstoornissen komen veel vaker voor dan we denken, en wordt vaak verborgen gehouden zelfs voor de naaste omgeving.

Vooreerst zal een beschrijving worden gegeven wat anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis precies inhouden. Op de voorgrond staat het verstoord eten, maar in feite gaat dit over een emotioneel lijden bij een bepaald type persoonlijkheid.

Door een breed beeld te schetsen hierover wordt getracht mensen sensitiever te maken voor deze moeilijkheden opdat sneller hulpverlening kan worden ingeschakeld. Er zal een overzicht worden gegeven van de behandelopties.